GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | http://geotourism.gsi.ir
English


تقسيم بندى از ديدگاه ویژگی زمین‌شناختی و زمین‌ریخت‌شناختی

 این تقسیم‌بندی مهمترین ویژگی یک سایت یعنی نوع پدیده و عارضه از دیدگاه زمین‌شناسی و زمین‌ریخت‌شناسی را موردتوجه قرار می‌دهد و براساس جدول زیر انجام می‌شود:

نکته اساسی در این گروه‌بندی آن است که برخی پدیده‌های زمین‌شناختی، ماهیتی چندگانه دارند و می‌توان آنها را در گروه‌های دیگر نیز جای داد. برای نمونه، بیابان‌ها و پدیده‌های وابسته به آنها را می‌توان در گروه‌های گوناگون رسوب‌شناسی، فرسایشی و چشم‌اندازها جای داد اما در این‌جا، هرکدام از پدیده‌های گوناگون بیابان‌ها، با توجه به ویژگی برجسته آنها، در گروه مربوط به خود جای گرفته‌اند. غارها از دیدگاه تشکیل و گسترش، در گروه فرسایش و گاه زمین‌ساخت جای می‌گیرند اما ویژگی برجسته بسیاری از غارها، غارنهشته‌های زیبای آنها است. از این‌رو در این‌جا ، بیشتر غارها در گروه رسوب‌شناسی جای گرفته‌اند.

دژهای باستانی ایران از دیدگاه مکان‌یابی و ساخت سازه در شیب‌های تند و لبه پرتگاه‌ها، در گروه پدیده‌های زمین‌شناسی مهندسی جای می‌گیرند، اما برخی از آنها مانند دژ بابک، ازدیدگاه آذرین و چشم‌انداز نیز مهم هستند که کم‌نظیر بودن چشم‌اندازهای پیرامون، آن را در گروه چشم‌اندازها جای داده‌است. همچنین دو دشت کارستی ارژن در گروه پدیده‌های زمین‌ساخت و لاغرک در گروه پدیده‌های فرسایشی جای گرفته‌اند که در این مورد، خاستگاه اصلی آنها مورد توجه قرار گرفته‌است. در گروه چشم‌اندازهای زمین‌شناختی شاید بتوان پدیده‌هایی از گروه‌های دیگر را یافت، اما آنچه در این‌گونه پدیده‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته، ویژگی زیبایی‌شناختی آنها است.

(عليرضا امرى کاظمى،1391)

 


صفحه نخست
Warning: mysql_close(): 14 is not a valid MySQL-Link resource in /home/geotourism/Classes/Portal.Database.Class.php on line 20